Välkommen till Ada hemtjänst & personlig assistans

 

Ada hemtjänst & personlig assistans är enligt valfrihetssystemet, LOV godkända utförare inom Huddinge kommun och Stockholms stad. Vårt uppdrag är att bedriva hemtjänst insatser utifrån dina önskemål och behov, för att du ska kunna bo hemma självständigt och bevara ett värdefullt liv. 

 

Vi arbetar med svenska lagstiftningen som grund har tystnadsplikt och lyder strikt sekretesslagen. Vår vision är att bevara den trygga och kvalitetsfulla vardagen, med respektfullt bemötande. Vi är medvetna om att varje människa är unik och har enskilda behov som ska tillfredsställas på sina vilkor. Detta vill vi svara, med vår professionella service och samarbete med ständigt strävande efter förbättrad kvalitet.