Anhörigvård

För dig som tar hand om en familjemedlem eller nära vän finns det möjlighet att få avlastning av oss.

 

Avlösning

För anhöriga som behöver komma ut hemifrån kan vi lösa det genom att hoppa in istället. Avlastnings möjligheter finns för anhöriga som behöver egen tid, vi tar över under tiden.

Både vårdtagare och anhöriga ska känna sig trygga med tillvaron. Genom att vi lägger upp en plan över tid och insatser som ska ske under tiden anhöriga är borta.