Ledsagning

Vi stödjer med ledsagning för att du ska leva ett så aktivt liv som möjligt. För att du bland annat ska fullfölja dina kulturella, sociala och fritidsaktiviteter utifrån dina behov och rutiner. Men också viktiga ärenden i vardagslivet t.ex. handling, apoteksärenden osv. kan vi finnas till.