Samverkan & samarbete


Samarbete sker med anhöriga hälso- och sjukvården, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, distriktssköterskor, hemsjukvården, dietist osv. för att du som vård och omsorgstagare ska få en stabil service där man är medveten om just din situation.


Genom dialog med de olika iblandade personerna och organisationer planläggs din service och vård och omsorg. Det finns alltid möjlighet till att ändra dina insatser beroende på din situation och ditt tillstånd.


Vid upprättande av ditt genomförandeplan får du jätte gärna ha en anhörig eller nära vän vid plats.


Uppföljning av vårt arbete sker ständigt, för att säkerställa att, det går som vi har planerat men också för att upptäcka ytterligare behov.  


För oss är det viktigt att du känner dig trygg, delaktig och respekterad därför vill vi i styrelsen ständigt ha kontakt med dig. Ansvariga på Ada hemtjänst & personlig assistans tar kontakt med dig för att höra dina åsikter om hur det går.


Självklart är ni utan tvekan välkomna att ta kontakt med oss om ni har frågor eller funderingar. Tveka inte att kontakta ansvariga vid kvalitetsbrister, detta är en hjälp för oss.